Foredrag


(Foredragene er baseret på frivillighed, research og erfaring, som jeg med glæde ønsker at bringe videre, ring derfor for nærmere aftale)

Eksempler på aktuelle foredrag i 2024:

1. FOREDRAG OM NARCISSISME OG DENS DRABELIGE KONSEKVENSER — i hverdagen, på arbejdspladsen, i foreningen og i parforhold

Narcissisme er et begreb – en sygdom – der er rykket uhyggeligt stærkt frem i vores samfund. Den berører over en halv million mennesker, påvirket af godt 15 procent af vores befolkning – ligeligt fordelt på begge køn.

Konsekvenserne er uoverskuelige for de der rammes af en narcissist, og på min BLOG i menuen her på hjemmesiden, er der beskrivelser af sygdommens karakter og frygtelige konsekvenser.

Foredraget vil, udover at beskrive de meget klare symptomer, kendetegn og konsekvenser, klart beskrive en række eksempler i hverdagen. Nogle af eksemplerne er som pårørende meget personlige, og jeg har derfor også flere anonyme, men bekræftede data på, hvilke handlinger narcissisten har gjort for at “få opmærksomhed” og skade andre. Da det er en international beskrevet sygdom, vil jeg også komme med konkrete eksempler på hvordan man kan identificere narcissistens væremåde og adfærd. Foredraget har UDELUKKENDE præventiv virkning og for at hjælpe mange mennesker ud af den forfærdelige ondskab – der på afstand ligner “charme” – og advare andre der føler sig “draget”. Som flere anerkendte psykiatere og læger siger som hjælpemiddel: “Flygt, flygt, flygt.” Det bliver nemlig ALDRIG bedre, og det er nogle af de forklaringer jeg vil underbygge på foredraget. Alvorligt, ikke kun for pårørende, men for hele samfundet. Læs mit BLOGindlæg, hvor bl.a. Anna von Lowsow, filminstruktør, Nordisk Film, giver aktuelle eksempler på dagligdagen, styret af narcissister. Ring eller skriv gerne for en uforpligtende samtale.

2. Tror vi på medierne – og hvorfor?
Hver dag bombarderes vi med oplysninger om alt mellem himmel og jord. På en normal hverdag modtager mennesket mange tusinde informationer. – Hver gang øjet opfanger 36.000 pixels, kan f.eks. hjernen kun fange de 12.000, og dermed bliver vi overstimuleret. Vi har ingen chance for at sortere, fordybe og reflektere i så mange informationer på én gang, og hvad tror vi så på? …og ikke at forglemme: hvad skal vi tro på når det er kunstig intelligens (AI) der bliver taget i brug? Hvad er det medierne giver os – hvorfor, og er vi klar over budskaberne? Eksempler på meget kendte danske pressehistorier – set fra en noget anden vinkel, hvor Georg Julin har været helt tæt på, eller selv involveret. F.eks. den berømte Farumsag, hvor Peter Brixtofte måtte stå for skud. “Jeg var selv involveret i sagen og har interessant viden der ryster.”

3. ”Den fjerde alder” – du får måske 21 år mere at leve i!
Foredraget er et “aktivt foredrag”, hvor jeg taler om “de mulige år” som forskere siger at “60+”-generation ser ud til at opnå. De og statistikerne peger på at vi i snit bliver 21 år ældre. – Hvad vil vi så bruge den ekstra tid til – og  på – og hvordan kan vi forberede os til at få en så god kvalitetstid, som overhovedet muligt, ud af de ekstra år? Jeg taler om både motion i dagligdagen, kostforandring, nuværende bolig eller seniorbolig, oplevelser, pension, bank, offentlige myndigheder, testamente, mental omstilling, og ikke at forglemme – humor ???? – og det helt aktuelle – seniorboliger – og om vi har råd til at lade være med at forberede os – på det hele! Vi ved at der i dagens Danmark er 25 % af os danskere der er over 60 år svarende til 1,5 millioner personer. Pr. 1.12.2023 var der 1.230.736 personer over 65 år, og der er indsat over 6.500 milliarder kroner på pensionsordninger, der over de næste 15 – 20 år betyder langt over 1,4 milliarder kroner til staten. Fremtidsforskere mener at “60+”-erne i stigende grad selv ønsker at bestemme over deres penge, da deres egne børn selv oparbejder arbejdsgiver- og lovbestemte pensioner. I de knapt to timer foredraget varer, bliver der givet råd om praktiske øvelser, set på økonomiske modeller, talt testamenter og konsekvenser, men ikke mindst set på de rige oplevelser som alle kan blive en del af – hvis man bruger den tredje alder – til at forberede sig grundigt til den fjerde. – Lyt til interview som Danica pension lavede med mig om indholdet om Den fjerde alder: https://podcasts.apple.com/dk/podcast/35-vejen-til-den-4-alder/id1456034170?i=1000524481488

4. Hvor er verden på vej hen – og hvorfor ser vi det ikke?

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC har Georg Julin arbejdet med virksomhedsinnovation over hele landet for at udvikle helt nye muligheder i den enkelte virksomhed, men også mellem områdets virksomheder. Med 14 års ansættelse i Invio – Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv – (www.invio-net.dk), hvor Aalborg og Roskilde Universitet, samt CBS og Teknologisk Institut står bag, har Georg Julin en solid erfaring med resultater, både som leder og projektansvarlig. Ikke mindst med sin store journalistiske medieerfaring fra både aviser, podcast, radio og TV har Georg Julin studeret og løbende sat sig ind i denne verdens udvikling som bringer os – ja, hvorhen? – Har vi tænkt over det, og ved vi nok om hvilket muligt hamsterhjul vi træder i til daglig?

Foredraget er en kombination af medierelevante, politiske og religiøse betragtninger, set i lyset af den kolossale udvikling der foregår i disse år, og som vi som enkeltindivid ikke følger nok med i. Det kendte demokrati er udfordret af både overvågningskameraer i millionvis med bl.a. ansigtsgenkendelse til myndighederne. (I Kina alene er der nu tæt på trekvart milliard kameraer installeret). Men også protestbevægeler via sociale medier rykker demokratiet med protester på tværs af politiske retninger der i stedet kæmper for ”en sag” – se De Gule Veste i Frankrig, ”klimareligionen”, Hong Kong etc., etc. Georg Julin inddrager også den udvikling der foregår inden for robot- og IT-sektoren, inklusive 3D-teknologien, der er i gang med, og fremover producerer både bygninger, mad, fly og biler og forventelig fembringer en arbejdsløshed på 1/3 af jordens befolkning inden for en periode på 5-10 år. Den såkaldte “kunstige intelligens” er også på vej ind i hverdagen, men uden etiske regler, og hvem skal lave dem? Georg Julin lavede i april 2023 en podcast med uddannelseslederen på Journalisthøjskolen i Aarhus om konsekvensen om AI – og det var inden Chat-GPT var en virkelighed i offentligheden. Hvem taler om de mange kommende udfordringer  blandt politikere og medierne – mens sandheden rykker nærmere? Et følelsesladet og konkret oplysende foredrag med efterfølgende debat.

5. Hvor har oplevelsesøkonomien bragt virksomhederne hen?

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC har Georg Julin arbejdet med virksomhedsinnovation over hele landet for at udvikle helt nye muligheder i den enkelte virksomhed, men også mellem områdets virksomheder. Med 14 års ansættelse i Invio – Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv – (www.invio-net.dk), hvor Aalborg og Roskilde Universitet, samt CBS og Teknologisk Institut står bag, har Georg Julin en solid erfaring med resultater, både som leder og projektansvarlig, blandt dem:

 • igangsættelse af total ny udvikling af Hundested Havn
 • Oplevelsesnetværk Bornholm – en sammenslutning af mange meget vidt forskellige oplevelsessteder
 • omstrukturering af hele fremtiden for Christiansø
 • inspirationsgrundlag for nytænkning af Møn som oplevelsesø
 • Wittrup Motel i Albertslund og dens succesfulde forandring til oplevelsesmotel og restaurant som ved etableringen i 1955
 • udvikling af Bornholmske lokale fødevareprodukter under navnet Gourmet Bornholm
 • Fra bord til jord – sjællandsk fødevareprojekt, hvor forbrugerne skal udfordre producenterne
 • Danske busoperatørers muligheder i fremtiden ved nye typer af oplevelser
 • Grønland – samarbejde mellem virksomheder og beboere om oplevelsesmuligheder i og mellem Sisimiut og Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord)
 • Lammefjordens oplevelsesmuligheder – herunder specielt deres unikke fødevarer
 • Erhvervsturisme – en af fremtidens udviklingsplatforme
 • Sundhed og velfærd – medinitiativtager af helt ny velfærdsteknologi på det nye Fremtidens Plejehjem i Aalborg Kommune

…samt flere individuelle virksomheders forandringer af produkter, ydelser og – indtjening. På foredraget vil der blive konkrete anvisninger på processer, baseret på erfaringer i ind- og udland.

I en verden med adskillige nye dagsordener, inklusive FN’s verdensmål, er det bydende nødvendigt for alle virksomheder at omstille sig, og oplevelsesøkonomien er et fantastisk værktøj inden for alle brancher – uanset om det er f.eks. sundhed, velfærd, IT, service, turisme, fødevarer eller – offentlige forvaltning. Foredraget kan kombineres med en workshop med konkrete emner for virksomheden.

6. Hvordan samarbejder vi – og ved vi det?

Georg Julin har i en lang årrække arbejdet med bl.a. virksomheder, bestyrelser, festivals, events, sang/musik og frivillighedsorganisationer, og herudover også offentlige forvaltninger om begrebet – samarbejde så alle føler sig involveret.

Det er et kendt begreb at vi mennesker har forskellig baggrund – både social og uddannelsesmæssig, og heldigvis – men respekterer vi det i dagligdagen, specielt når der skal nytænkes og træffes beslutninger?

Georg Julin holder som optakt til en mulig workshop et foredrag hvor han redegør for de typer af mennesker vi består af, og hvordan det kan lade sig gøre at få de ofte ret forskellige holdninger til at mødes i stor forståelse. De mange års praktiske erfaringer fra både den kunstneriske og frivillighedens verden, og ikke mindst virksomhedskulturen i Danmark, har givet stor viden om muligheder, frem for forhindringer. Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC, lang journalistisk erfaring, uddannet i krisekommunikation fra Journalisthøjskolen og aktiv kor- og orkesterdirigent, har Georg Julin haft mennesker af meget forskellig baggrund helt tæt sig på i udviklingen af fælles opgaver – til en harmonisk løsning med gevinst for alle grupper af mennesker. Det er et ”følelsesladet” foredrag og efterfølgende workshop der tager udgangspunkt i et for virksomheden valgt aktuel emne.

7. Frivillighed i hverdagen – en af de største bidragsydere til Danmarks kultur – og økonomi.

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC, lang journalistisk erfaring, uddannet i krisekommunikation fra Journalisthøjskolen, TV-og radiovært, og aktiv kor- og orkesterdirigent, har Georg Julin – også som frivillig – opnået store resultater der har sat sig mange synlige spor i det danske landskab. Det være sig oplevelser, omsorg, kultur, og virksomhedsudvikling. Det frivillige element har altid haft en stor plads i hans hjerte med udgangspunkt i at ethvert menneske indeholder unikke elementer der skal tilgodeses for fællesskabets udvikling. Georg Julin fortæller levende om de mange samarbejder hvor frivillige har været inddraget, både af virksomheder, men også af den lokale kultur der dermed har fået lokale ambassadører for en bestemt sag, område og holdning. Vi kender de mange frivillighedsorganisationer som er unikke på hvert deres felt, men også individuelt er der stor gavn af samarbejdet mellem frivillige og ansatte. Georg Julin har mange eksempler på den udvikling og hvad det bærer med sig – til gavn for den enkelte frivillige – og samfundet.

8. Moderator

Gennem mange år har Georg Julin været en forespurgt moderator/ordstyrer, både i foreningsregi, på Folkemøder og i radio/TV.

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC har Georg Julin arbejdet med virksomhedsinnovation over hele landet for at udvikle helt nye muligheder i den enkelte virksomhed, men også mellem områdets virksomheder. Med 14 års ansættelse i Invio – Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv – (www.invio-net.dk), hvor Aalborg og Roskilde Universitet, samt CBS og Teknologisk Institut står bag, har Georg Julin en solid erfaring med resultater, både som leder og projektansvarlig, og med sin store journalistiske medieerfaring fra både aviser, podcast, radio og TV, er han derfor en meget benyttet moderator/ordstyrer der grundigt sætter sig ind i de emner der skal debatteres.

9. Gospel – “Det glade budskab” – om oprindelsen, udviklingen og indtoget i Danmark

“Den tredje bølge” af gospelkorenes ord og toner lyder i disse år overalt i Danmark. For blot en generation siden kaldtes det “rytmisk kristen sang og musik”, og det var ikke uden “kirkelige sværdslag” at denne “amerikaniserede” form for sang og musik blev modtaget i de danske kirker. “Første og anden bølge” skabte dog trods alt grobund for nutidens “folkelige popularitet”, og endda til kommercialisering. – Fra selv at være aktiv i udviklingen af kor fra midten af 1960’erne og frem til i dag, over at blive givet muligheden for at formidle “den nye sang og musik” til hele Danmark via Danmarks Radios programmer på P3 med titlerne “Aktuel Kristen Musik” og senere “Fokus på Gospel”, gennemgår jeg i foredraget hele udviklingen ved eksempler i lyd og video. Fra de første spæde toner fra slaverne i USA, til Guds indgriben og indtog i den enkeltes liv, til kirkernes modtagelse, og senere verdenspublikummets overraskende modtagelser – negativt, men heldigvis mest positivt. En dramatisk historie med et livgivende indhold – “Det Glade Budskab” – Gospel er, alt andet lige, stadig det engelske ord for evangeliet om Jesus Kristus.

Foredraget er dokumenteret med spændende musikalske klip fra fortid og nutid, der forklarer hele forløbet.

Hjælpemidler er derfor nødvendige: forstærker, højttalere og overheadprojektor kræves til medbragt afspiller af eksemplerne

10. Hvor blev den danske humor af ? – kommunikation for alle aldersklasser.
“Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker”, sagde Victor Borge. Humor nedbryder afstanden, og dermed forståelsen for mange livsvigtige emner mellem mennesker. Der er dog flere opfattelser af hvad humor eller satire egentlig er for et begreb, og Georg Julin fokuserer i foredraget på, hvilken vej den danske humor er gået i tiden fra omkring 1950 og godt 40 år frem. I den tid hvor de elektroniske medier for alvor nedbrød grænserne for hvad humor tidligere var betegnelsen for. Det tydeligste udtryk for humor er latteren, der adskiller mennesket fra andre skabninger, omvendt er latteren, fx den skadefro, ikke altid udtryk for humor. Satire er derimod en kunstnerisk, gerne humoristisk genre, der latterliggør og udleverer mennesker – og deres dumhed og unoder. Formålet er at underholde og revse ved at udstille mange former for tåbelighed eller uretfærdighed. Ofte med det formål at forbedre eller bekæmpe de tåbelige menneskers magt. Undervejs i foredraget bliver der afspillet en række karakteristiske indslag, og givet eksempler på vittigheder der engang var både ærbare og provokerende på en genial måde der fik publikum til at tænke i flere dimensioner af indholdet – ikke mindst på sig selv i situationen.

Et underholdende men også oplysende foredrag, hvor Georg Julin kigger ind bag skabelsen af humor og satire – med egne oplevelser og erfaringer.

Hjælpemidler: forstærker og højttalere kræves til medbragt afspiller med eksempler

11. Hvor er Kirken i medie- og samfundsdebatten?
Opfordring til en langt mere aktiv debat i medierne, set ud fra et kristent livssyn. Hvorfor skal dagsordenen på de vigtige kulturelle, etiske og moralske emner altid sættes af mennesker uden for Kirken? …eller alternativt af kirkens øverste ledelse? Hvor er Kirkens kald?! Eksempler på emner og debat!

12. Hvordan bliver Kirken en bedre del af det moderne samfund – uden at miste det centrale budskab?

I begyndelsen  af 2019 vakte Høsterkøb Kirke stor debat i medierne og sognene om fremtidens “indhold” i gudstjenesten. Musik af Dylan eller Bach, lang eller kort prædiken, og hvad ønsker de der så kommer om søndagen, egentlig af fremtidens kirkegang. Der er mange måder at bruge den moderne udvikling på, teknisk, såvel som praktisk, også med det centrale budskab om Guds kærlighed og næstekærlighed. Hvordan kan den danske Kirke gøre brug af udviklingen – og skal den? Bruger vi de menneskelige og åndelige ressourcer vi har til rådighed? Og – tør vi flytte os fra de traditioner og normer, som vi har brugt i op mod 100 år? Budskabet har ikke forandret sig, men verden og måden at kommunikere har! En aktuel og spændende aften med eksempler, muligheder og samtale i mindre grupper om din egen kirkes fremtid!

Claus Due, indehaver af rådgivningsvirksomheden Dialog med Sognet var ikke begejstret for Høsterkøbs initiativer, men hilste debatten velkommen bl.a. i følgende udsagn i Kristeligt Dagblad den 2o. februar 2019: “Mon ikke også diskussionen ofte går på, hvor langt man skal gå for at modernisere aktiviteterne uden at give køb på de kristne grundværdier og traditioner på populismens alter.”

13. Et spændende liv i underholdningsbranchen!

50 år i underholdningsbranchen, 22 år i Danmarks Radio. Mange spændende historier om en anderledes livsform. Hvor meget er underholdning? Hvor meget kold beregning? Hvornår er det mere “under” end “holdning”? Hvordan er det at have værdier og holdninger i den branche? Causeri og foredrag med efterfølgende spørgsmål og svar.

14. Hvad ligger bag Israel/Palæstina-konflikten?
Hvorfor ser vi på Israel/Palæstina-konflikten som vi gør? Giver pressen os alle oplysninger? Hvorfor vinkles der forskelligt på konflikten? Bliver pressen brugt som part i konflikten? Findes f.eks. begrebet “flygtningelejre” og “flygtninge” overhovedet mere. Hvem flygter fra hvem? En meget spændende aften, hvor meninger helt sikkert vil brydes! Formålet er oplysning og samtale og ikke “konfrontationer”

Foredraget og debataftenen bygger bl.a. på bøger, artikler og personlige samtaler, og er baseret på landenes og folkeslagenes oprindelse, samt at historierne er ført up to date.