• Home
  • /
  • Author: Georg Julin

Indsigt i personlighedsforstyrrelse

I forbindelse med opslag på min FB om en pårørendegruppe, og de emner der tales om, er jeg blevet spurgt om at uddybe omfanget af enkelte af de sygdomsbegreber der tales om. (Der er fuldstændig anonymitet og derfor ikke udtalelser fra gruppen, men derimod generelle forklaringer). Emnet her er “narcissistisk personlighedsforstyrrelse”. Da det er en…

“Personlighedsforstyrrelse”

”En pårørendes erfaring – til advarsel for andre” – en undertitel kunne være – “næste offer” Denne blog vil til foråret gå helt tæt på den sygdom som mellem 12 og 15 % af befolkningen lider af – ofte uden selv at vide det. (Pedersen & Simonsen 2014) – Der ses en tendens til, at…

Samme vej – blot hurtigere

Siden første blogindlæg 19.2.2020 blev skrevet, er der kommet yderligere gang i debatten om tech-giganternes indmarch i vores dagligliv. Det af Folketingets Etiske Råd har nu ønsket at se nærmere på de såkaldte robotters indtrængen i vores hverdag. Samtidig har har forskere sat spørgsmål ved robotternes menneskerettigheder. Se https://videnskab.dk/kultur-samfund/skal-robotter-have-menneskerettigheder?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=0fbfd97f80-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_27_10_27&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-0fbfd97f80-240158841&fbclid=IwAR2KKon9_DSB_0OYsoPye42CmqGL1zD6LKzrHPuBJVOLvOrGgQVX4kND8-U Her diskuteres der om man fremover…

Hvor er verden på vej hen?

600 millioner kameraer overvåger nu med ansigtskendelse den almindelige kineser som gående, cyklende, i bil eller på anden måde bevæger sig rundt offentligt. Teknikken er udviklet af Kina og sælges nu til andre lande for en ekstrem billig pris, så andre politiske systemer kan tage overvågningssystemet i brug. I Kina kommer borgerne i opdragelsesanstalter når…

Seniorer = Den fjerde alder

I 2015 udkom bogen “Den fjerde alder – planlæg den i din tredje!” Siden er det blevet til rigtig mange foredrag rundt om i landets forskellige foreninger og sammenslutninger for flere tusinde mennesker. 60+generationen kan se frem til en gennemsnitslevealder på 21 år mere end forrige generation – men forbavsende få har planlagt de kommende…

TRO – er fast tillid til det, der håbes på…

…overbevisning om det, der ikke ses. Disse ord er sagt af en virkelig markant personlighed i verdenshistorien – og er stadig aktuelle. På denne blog vil jeg undersøge og beskrive hvad mennesket i dag oplever som tro – og altså ikke viden. Eksempler på hvad troen har betydet i den enkeltes liv – uanset hvad…

Symptom- eller årsagsbehandling

En blok om sygdomme der i virkeligheden stammer fra opvæksten De senere år er en række psykiske sygdomme blevet identificeret, men ikke italesat, eller rettere, de er ofte tabubelagt, fordi et meget stort antal pårørende ikke er stået frem med de ofte uoverstigelige problemer af frygt for skyld og skam. Denne blog vil hen ad…

Foredrag

Med udgangspunkt i et aktivt og lærerigt liv – velkommen til at vælge emne I disse år er der stor interesse for foredrag = erfaringer fra specialområder som foredragsholderen har arbejdet med. Personligt har jeg arbejdet med IT-udvikling, journalistik, underholdning, fødevareudvikling, regional samarbejdsudvikling mellem oplevelsesvirksomheder, oplevelsesøkonomi, samarbejde i organisationer, podcast, radio, TV, eventudvikling, sang og…