“Personlighedsforstyrrelse”

”En pårørendes erfaring – til advarsel for andre” – en undertitel kunne være – “næste offer”

Denne blog vil til foråret gå helt tæt på den sygdom som mellem 12 og 15 % af befolkningen lider af – ofte uden selv at vide det. (Pedersen & Simonsen 2014) – Der ses en tendens til, at det hyppigst er kvinder, som bliver indlagt med personlighedsforstyrrelser. – Min blog bliver en meget personlig beretning og erfaring om begrebet “personlighedsforstyrrelse”

Hvad er personlighedsforstyrrelser? 

Personlighedsforstyrrelser er udtalte afvigelser i personlighedens opbygning. Forstyrrelserne viser sig som regel allerede i barndommen eller senest i opvækstårene og varer hele livet. Specielt holdninger, følelsesliv, impulskontrol og forholdet til andre er afvigende på forskellig vis. Forstyrrelserne betyder, at man ofte ikke kan tilpasse sig situationer eller andre mennesker (f.eks. tage hensyn), at man har et unuanceret syn på omverdenen (sort/hvid), og at man har en uhensigtsmæssig adfærd. Det går ofte ud over personen selv eller skaber problemer i forholdet til omgivelserne. 

Mennesker med en svær personlighedsforstyrrelse har ofte problemer med at indgå i sociale fællesskaber som f.eks. på uddannelsesinstitutioner eller arbejdspladser, da deres grundlæggende evne til at mentalisere (se sig selv udefra og andre indefra) er påvirket. Evnen til at impulsregulere er nedsat og dette betyder, at deres evne til at indgå i sociale sammenhænge og længerevarende relationer til andre er hæmmet eller nedsat.

Det særlige ved nogle former for personlighedsforstyrrelser er, at personen selv ikke oplever at have vanskeligheder, men i stedet at det er andre/omgivelserne, der ikke udviser forståelse, imødekommenhed og rummelighed. (https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/personlighedsforstyrrelse.aspx)

Der kommer i løbet af foråret helt konkrete eksempler fra hverdagen der forhåbentlig kan skabe forståelse og indsigt i mulig sygdomsramt pårørende eller person i omgangskredsen. En hjælp til at “sige fra” i tide, da en pårørende aldrig kan være behandler.


KORTE, MEN EFFEKTIVE BEVISER PÅ NARCISSISME.
Her er link til en ret præcis video om den sygdom som vi herhjemme endnu betegner som Personlighedsforstyrrelse. https://www.facebook.com/watch/?v=773549733080832

Videoen ER kort og ret intens forklarende, men der er flere podcasts og TV-indslag på nettet på dansk om sygdommen, der i enkeltheder forklarer denne alvorlige tilstand. Senere samler jeg links til de danske foredrag og indlæg som vigtig viden.

Bloggen “sygdom” vil i modsætning til denne meget personlige blog, se på generelle problemstillinger og beskrive udsagn fra flere forskellige psykiske sygdomme. De kommer bl.a. fra en anonym “pårørendegruppe” etableret under foreningen “Bedre psykiatri”.

Journalist, forfatter, foredragsholder, medie- og kommunikationsrådgiver, radio- og TV-produktion. Master i Oplevelsesledelse, RUC. Virksomhed: Georg Julin Kommunikation.

Skriv et svar