Symptom- eller årsagsbehandling

En blok om sygdomme der i virkeligheden stammer fra opvæksten

De senere år er en række psykiske sygdomme blevet identificeret, men ikke italesat, eller rettere, de er ofte tabubelagt, fordi et meget stort antal pårørende ikke er stået frem med de ofte uoverstigelige problemer af frygt for skyld og skam. Denne blog vil hen ad vejen forsøge at italesætte de uværdigt mange tilfælde af “personlighedsforstyrrelser” der årligt rammer kollegaer, klubkammerater og familiemedlemmer. Pårørende ER jo IKKE behandlere, men skal lære at beskytte sig selv – OG samtidig give de syge forsigtig hjælp i den retning der anbefales af professionelle behandlere.

Hvor mange har personlighedsforstyrrelser?

Det er ikke muligt at komme med eksakte tal om hyppigheden af personlighedsforstyrrelser. Undersøgelser har vist meget forskellige resultater fra 2-3% til 12-15% af befolkningen, men studier viser, at personlighedsforstyrrelser er en af de hyppigste psykiske lidelser i Danmark (Pedersen & Simonsen 2014). Der ses en tendens til, at det hyppigst er kvinder, som bliver indlagt med personlighedsforstyrrelser, hvor borderline og de ængstelige former dominerer. Blandt indlagte mænd ses hyppigst den dyssociale og den tvangsprægede form (Bertelsen, Munk-Jørgensen, og Bech 2010).

Nogle undersøger viser, at omkring 2% af henvisningerne af børn og unge til psykiatrien omhandler personlighedsforstyrrelser.

Der vil her komme anonyme udsagn fra en “pårørendegruppe” etableret under foreningen “Bedre psykiatri”.

https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/personlighedsforstyrrelse.aspx

Journalist, forfatter, foredragsholder, medie- og kommunikationsrådgiver, radio- og TV-produktion. Master i Oplevelsesledelse, RUC. Virksomhed: Georg Julin Kommunikation.

Skriv et svar